Protecció de dades

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) és una llei transversal que afecta diferents àmbits de l’empresa com la privacitat, la seguretat i la gestió de la informació. És important conèixer i adaptar l’empresa per al compliment de la llei.

A2E us ofereix un servei complet i segur d'implementació i seguiment del compliment de la Llei de Protecció de Dades a la vostra empresa:

  1. Primer fem una primera reunió per conèixer com treballeu, què feu bé, què heu de millorar i què us cal incorporar al tractament de la informació de caràcter personal a la vostra empresa.
  2. Redactem un informe a mida del vostre negoci amb els passos que us cal seguir per a complir la LOPD.
  3. En fem un seguiment periòdic i us donem suport per assegurar que compliu amb el que indica la LOPD en la vostra activitat diària.

Consulteu-nos i us explicarem com protegir les dades de la vostra empresa