Què és el SII?

31/05/2017

T'expliquem què és el SII, com funciona i si estàs obligat a formar-ne part

Què és el SII?

SII són les inicials de “Subministrament Immediat de la Informació”. Es tracta d’un nou sistema electrònic mitjançant el qual es fa la declaració de forma telemàtica dels llibres d’IVA.

Cal comunicar a través d’aquesta plataforma el detall tant de les factures emeses com rebudes, és a dir, el subministrament de la informació contindrà el detall de números de factura, bases i quotes de totes les factures emeses o rebudes.

La novetat més important, però, que incorpora aquest sistema és que la comunicació de la informació caldrà fer-la en un termini màxim de 4 dies laborables. Únicament no es tindran en compte com a dies hàbils els caps de setmana i les festes d’àmbit nacional. Tindran consideració, doncs, de dies hàbils les festes autonòmiques i locals.

Amb la posta en marxa d’aquest sistema ja no serà necessària la presentació dels models 340, 347 ni 390 ja que Hisenda disposarà de la informació necessària a partir de les comunicacions efectuades a través del SII.

 

Quines empreses han d’estar dins del SII?

Estan obligades a estar al SII els següents tipus d’empresa:

  • Les empreses amb una facturació superior als 6.000.000 d’euros
  • Els grups d’IVA
  • Les empreses inscrites al règim de devolució mensual (REDEME)

En el cas d’aquestes últimes, poden renunciar a estar al SII si surten del REDEME.

També podran acollir-se al SII voluntàriament totes aquelles empreses que ho vulguin.

 

Quan s’inicia el SII?

El SII s’inicia el dia 1 de juliol de 2017. Per tant, aquelles empreses que hi estiguin inscrites, hauran de comunicar a través d’aquest sistema totes les factures amb data posterior a aquesta data.

 

Com funciona el SII?

Per treballar amb el SII cal disposar d’un sistema informàtic adaptat que pugui comunicar-se amb els servidors d’Hisenda i enviar-hi les factures en un format XML que ha definit l’Agència Tributària.

Periòdicament, es comunicaran les factures a l’Agència que ens pot retornar tres possibles estats:

  • Remesa acceptada totalment (totes les factures s’han inscrit sense problema a l’AEAT)
  • Remesa acceptada parcialment (s’han inscrit algunes factures i d’altres han estat rebutjades perquè contenen algun error)
  • Remesa rebutjada totalment (no s’ha inscrit cap factura)

És important remarcar que, el fet d’haver intentat comunicar una factura i que aquesta hagi estat rebutjada no modifica en cap cas els terminis de presentació. És a dir, que a tots els efectes la factura consta a l’AEAT com a no presentada. És per aquest motiu que recomanem presentar les factures diàriament i el mateix dia de la seva confecció disposant, doncs, de tres dies addicionals per solucionar qualsevol incidència que es pugui produir.

Comentaris