Assessoria laboral

Ens encarreguem de l’assessorament laboral i de totes les gestions vinculades amb la contractació i cotització dels treballadors de la vostra empresa:

  • Elaboració de nòmines
  • Confecció de contractes de treball
  • Pròrrogues i modificacions de contractes de treball
  • Comunicació de contractes a l’INEM
  • Tramitació d’altes, baixes i variacions de dades a la Seguretat Social
  • Tramitació de notificacions de malaltia i accidents laborals a la Seguretat Social
  • Elaboració dels documents TC1 i TC2, cotització a la Seguretat Social i ordre de càrrec a compte
  • Confecció i presentació de la declaració trimestral de retencions i pagament a compte de l’IRPF (model 111) i el seu resum anual (model 190)
  • Preparació de cartes d’acomiadament i liquidació

Consulteu-nos i us farem un pressupost personalitzat

Contacteu amb nosaltres per saber-ne més fent clic aquí