Assessoria comptable

Més ràpid. Més fàcil.

A A2E disposem d'un servei de gestoria administrativa integral per a la vostra empresa. Comptareu amb un gestor personalitzat amb qui podreu tractar tots els àmbits de la gestoria administrativa, amb un model de "finestreta única". 

Us gestionem: 

  • Llibre diari
  • Llibre major
  • Balanç de situació
  • Balanç de sumes i saldos
  • Confecció dels llibres oficials comptables
  • Confecció de Comptes Anuals de l'exercici i legalització davant el Registre Mercantil per les S.L.
  • Llibre de factures emeses i rebudes
  • Inventari i confecció del llibre oficial d'ingressos, despeses i béns d'inversió (per a professionals i entitats en règim d'atribució de rendes)

Contacteu amb nosaltres per saber-ne més fent clic aquí